Interview s Borisom Williamsom

Ako viete, do Siene slávy 2019 bol s The Cure uvedený aj ich legendárny ex-bicman, Boris Williams, ktorý pri tejto príležitosti poskytol v New Yorku exkluzívny rozhovor, v ktorom si zaspomínal na svoje najslávnejšie obdobie.