The Anonymous heART project – update

Robert a Jason sa so svojimi grafickými prácami zapojili do každoročnej charitatívnej akcie The Anonymous heART Project. Všetky práce boli vystavené 9.októbra v Leeds a ich dražba prebieha prostredníctvom portálu ebay do 13.októbra.

A tu sú ich diela vo formáte A5: