Šťastný Nový rok!!!

Všetkým Vám prajem, aby bol rok 2022 pre Vás zdravší, veselší, úprimnejší, zaľúbenejší a hlavne „kjuráckejší“, než všetky roky predošlé. A nech Vám výjdú všetky koncertné plány, rovnako ako aj našej milovanej kapele!