Zelený štvrtok s Lolom v Clevelande (update)

Organizácia Rock Hall, v rámci série Cleveland Arts Events, usporiadala 14.apríla, v divadle Foster Theater, besedu s Lolom Tolhurstom. A aby toho nebolo málo, v ten istý deň popoludní sa Lol objavil vo vysielaní rádia Sirius.

Viac informácii nájdete na stránkach rockhall.com