The Singers Talk (update)

5.septembra 2023 sa na knižnom trhu objaví zaujímavá kniha plná rozhovorov s tými najznámejšími vokalistami hudobnej scény. Téma rozhovorov je spoločná: ich hlas. Medzi 70timi známymi hlasmi sa objavuje jedno výrazné: Robert Smith z The Cure!

Viac informácií o hnihe nájdete na stránkach thesingerstalk.com

Úryvok z rozhovoru s Robertom:

Ako si objavil vlastný hlas?
Robert: Spomínam si, ako som v mojej puberte čítal rozhovor s jedným spevákom, kde uviedol, že jedným z tajomstiev, ako sa stať skvelým spevákom je spievať tak, ako rozprávate a byť si istý, že skloňovanie v speve je také isté, ako Vaše bežné skloňovanie. Ak potrebujete trochu preháňať, urobte to, ale nepokúšajte sa spievať spôsobom, v ktorom sa necítite pohodlne. To pravdepodobne dostane do nepohody aj poslucháča. Text si najskôr nahlas povedzte, všímajte si pauzy, miesta, kde sa nadychujete, ktoré konkrétne slová a verše Vás uvádzajú do rozpakov a až potom sa text pokúste zaspievať. To je niečo, čo robím vždy. Moji najobľúbenejší speváci sú práve tí, ktorí spievajú tak, že vlastne rozprávajú. Na druhej strane, obyčajne neznášam tých spevákov, z ktorých sa po otvorení úsť stane niekto úplne iný, narodený v Londýne a spieva ako z Los Angeles! Ale milujem operných spevákov napríklad a práve tí teda neznejú pri speve tak, ako keby rozprávali 🙂 Dúfam, že mi rozumiete: spevák, ktorý spieva tak, ako rozpráva má určitú … autenticitu? Vždy to na mňa pôsobí viac skutočnejšie, a autenticita a emócia v hlase sú pre mňa omnoho dôležitejšie, než technická dokonalosť.