Vianočná charita s Robertom

Ako by to bolo, keby sa niekto z The Cure nezapojil, počas vianočného obdobia, do nejakej tej charitatívnej činnosti. Robert takto do aukcie vložil niekoľko vlastnoručne podpísaných pohľadníc. To Simon zasa navšívil „Polárny Express“, ktorý vďaka nemu ponúka zľavu 🙂