Robert opäť v útoku

Či už je to naozaj tak alebo nie, z dostupných informácií vyplýva, že Robert sa pustil do súdneho sporu s predajcami nelicencovaného tovaru, ktorí sa na e-shopoch objavuje pod značkou The Cure. Držíme mu palce!

Roberta v tomto spore zastupuje americká právnická firma GBC, ktorá spomenutá žalobu podala na súde v štáte Illinois. Cieľom žaloby je získať súdny príkaz, ktorý by zastavil predajcov v predaji týchto položiek a prinútil ich, aby vyúčtovali a zaplatili všetky zisky vyplývajúce z ich nezákonných činov Robertovi, vlastníkovi ochrannej známky. Dodatočne žiada, aby sa výška náhrady škody za porušenie ochrannej známky zvýšila o sumu nepresahujúcu trojnásobok pôvodnej sumy.

Viac informáciá nájdete na TCDB.info