64

Je to tak, čas je nezastaviteľná veličina a tak náš skvelý Robert dnes oslavuje už svoje 64! narodeniny. Čo viac mu priať, než pevné zdravie a s nadchádzajúcim turné pevnú ruku a neochvejný hlas! Happy birthday, Robert!!